<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-cua-truong" title="Tin của trường" rel="dofollow">Tin của trường</a>

Tổ chuyên môn Thể dục PGD Thị xã Hồng Ngự phối hợp Trường Tiểu học An Bình A1 tổ chức SHCM tháng 2 năm học 2018-2019

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chuyên môn của Tổ chuyên môn thể dục có chất lượng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với đối tượng giáo viên, học sinh, điều kiện của nhà trường, địa phương. Nâng ...