Ngày 18 tháng 8 năm 2018, Trung tâm Y Tế thị xã Hồng Ngự phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường nhằm phát ...