• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Để kiện toàn và tăng cường công tác điều hành, quản lý tại Phòng Giáo dục Trung ...
Giám đốc Sở GDĐT ông Trần Thanh Liêm (đứng thứ hai từ bên phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng GDTrH-TX&CN (chính giữa)- Họ tên: Lý Thị Xuân Hồng- Phái: Nữ- Sinh ngày: 25/7/1982- Ngày vào Đảng:+ Dự bị: 11/10/2010+ Chính thức: 11/10/2011- Trình độ:+ Chuyên môn: Thạc sỹ Lịch sử+ Quản lý giáo dục: Chứng nhận hoàn thành chương ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1