Ngày 03/4/2018, Đoàn Sở GDĐT đến thăm hỏi, nắm tình hình công tác triển khai và tổ chức giảng dạy tiếng Anh tăng cường với giáo viên nước ngoài tại ...